Balistické štandardy

 

Spoločnosť Petris Slovakia s.r.o. vyrába široké spektrum mäkkých pancierov a mäkkých viest podľa národných štandardov, ktoré sú certifikované v jednotlivých krajinách.


 

US standard (NIJ STD 0101.04)

 

Tento štandard je medzinárodne uznávanou normou pre testovanie a zatriedenie ochranných viest. Je charakterizovaný šiestimi úrovňami odolnosti, štyrmi pre mäkké vesty a dvoma pre vesty s prídavnými tvrdými panelmi.

 

Nemecký štandard

 

 Tento štandard je charakterizovaný technickými podmienkami AK II. z roku 1994, ktoré zatrieďujú výrobky do štyroch úrovní odolnosti. Podľa týchto podmienok je dovolená maximálna hodnota trauma 20 mm pre neskryté nosené vesty a 40 mm pre vesty určené na skryté nosenie. V tejto norme taktiež nieje špecifikovaný objem vtisku v plastelínovom bloku.

 

 

Český štandard (ČSN 39 5360)

 

Ide o časovo najmladšiu normu pre zatriedenie a testovanie nielen balistických ochranných pomôcok ale aj o najtvrdšiu medzinárodnu normu z hľadiska splnitelnosti požadovaných parametrov. 

EWORKS.sk - tvorba web stránok a webových aplikácii