Naše produkty

Produkty ochrany sú vyrábané na základe najpokrokovejších technológií z materiálov ako sú Kevlar, Twaron, Dyneema alebo Spectra, prípadne ich kombinácie. Už samotné materiály predstavujú záruku kvality výsledných vlastností výrobku, ktorá je ešte podporená Certifikátom ISO 9001 overujúcim kvalitu produktov firmy. Všetky produkty sú testované podľa mezinárodných štandardov, ako sú Americký štandard NIJ STD 0101.04, Technické podmienky Spolkovej republiky Nemecko AK II., Česká norma ČSN 39 5360 a sú podložené atestmi overujúcimi ich kvalitu.

 

Trochu z histórie

Petris Solnice bola založená v roku 1992 v Československej republike - v zemi s bohatou tradíciou bezpečnostnej výroby. Táto výroba vždy dosahovala vynikajúce exportné výsledky, ktoré dokazovali kvalitu produktov pochádzajúcich z Československej republiky. Na túto tradíciu nadviazala aj spoločnosť Petris Solnice a za pár rokov sa stala významným výrobcom osobných ochranných prostriedkov. Spoločnosť je schopná realizovať vývoj týchto prostriedkov od počiatočného zadania až po realizáciu vlastnej výroby. Jej výsledkom sú výrobky, ktoré sú ľahké, komfortné a s vynikajúcimi vlastnosťami a dobrou cenovou hladinou.

EWORKS.sk - tvorba web stránok a webových aplikácii